De som har trøbbel med dyre lån kan søke om gjeldsordning

I dagens samfunn er det lett å låne penger når trange økonomiske tider oppstår. Selv om det stilles strenge krav til forbrukslån, så kan tilgangen være for stor for mange.

Av og til er det rett og slett umulig å nedbetale alle lånene innen fristene, og rentene hoper seg opp. Heldigvis finnes det løsninger, blant annet ved å få å gang en gjeldsordning og på den måten få orden på økonomien igjen.

Hva er en gjeldsordning?

En gjeldsordning er ment for personer i særdeles vanskelige økonomiske situasjoner. Mennesker som kvalifiserer til en gjeldsordning er personer med mye gjeld som det er vanskelig, eller umulig, å få nedbetalt. I hovedsak går en gjeldsordning ut på at personen i økonomisk krise får utsettelse på å betale ned hele eller deler av den totale gjelden som vedkommende har. Eventuelle utestående renter og omkostninger kan også falle bort, slik at det skal bli enklere å betale tilbake de ordinære gjeldsbeløpene.


En gjeldsordning kan få store konsekvenser for privatøkonomien.


Oppsummering

Det er lett å låne penger i dag, nesten litt for lett. Flere havner i økonomisk krise og klarer ikke å betale tilbake all gjeld de har. Da finnes det heldigvis gjeldsordninger. En gjeldsordning er til for at mennesker i vanskelige situasjoner skal klare å gjøre opp for seg, så langt det lar seg gjøre. Det betyr at deler av gjelden, eventuelt rentene, slettes, men at vedkommende betaler så mye de klarer over en gitt tid. En slik løsning er viktig i velferdsstaten Norge.