Refinansiering av inkassosaker

De fleste som vurderer refinansiering av gjeld, gjør dette for å få lavere kostnader og bedre kontroll på økonomien. I noen tilfeller har gjelden resultert i en eller flere inkassosaker, noe som kan gjøre det vanskeligere å få på plass et nytt lån. Det beste er selvsagt å unngå problemstillingen så langt man kan. Men, er inkassospøkelset i ferd med å komme på besøk, gjelder det å handle raskt, samt sette seg inn i både mulighetene og reglene.

Gangen i en inkassosak

Før en kreditor kan iverksette inkasso skal du ha mottatt et skriftlig varsel om dette vil bli gjennomført. Blir det ikke sendt skriftlig varsel, bryter kreditoren inkassoloven, og har ikke anledning til å kreve noe inkassosalær. Når du mottar varselet har du normalt 14 dager på deg til å betale regningen. Etter dette (om du ikke betaler) har kreditor rett til å kreve deg for utgiftene de får for inndrivelsen av gjelden (inkassosalær). Salærets størrelse avhenger av hvor stor gjelden er, samt om du betaler innen det neste steget på veien.

Når den nevnte fristen på 14 dager utløper, vil du motta en betalingsoppfordring med en ny betalingsfrist på minimum 14 dager. Når denne sendes har kreditoren rett til å samtidig kreve deg for et såkalt enkelt inkassosalær. Dersom du fortsatt ikke gjør opp regninga, vil kreditoren kunne kreve deg for enda et salær (tungt inkassosalær). Deretter har kreditor anledning til å melde saken inn for et forliksråd, der det tilkommer ytterligere krav om dekning av kreditorens utgifter.

Dersom kravet er holdbart (ikke et uberettiget inkassokrav), vil du tape i forliksrådet, og kreditoren kan kreve at de får et såkalt utlegg i noe du eier (pant). Dermed har de sikret seg hele eller deler av gjelden ved at de kan kreve de pantsatte eiendelene dine tvangssolgt. For at dette skal skje må kreditoren ta saken til namsmannen. Og igjen, så lenge kravet er gyldig, vil kreditoren vanligvis få medhold hele veien.

Refinansier før betalingsanmerkningen registreres

Refinansiering av lån bør skje før gjelden blir så problematisk at den resulterer i en inkassosak. Når du mottar det første skriftlige varselet som beskrevet ovenfor, bør du handle umiddelbart. Dersom betalingsfristen på dette varselet utgår (etter 14 dager), vil kravet være å anse som rettslig. Da begynner du å nærme deg betalingsanmerkning med raske skritt. En slik anmerkning kan registreres hos kredittopplysningsbyråene 30 dager etter at rettslige skritt er iverksatt. Betalingsanmerkninger gjør at du ikke vil få innvilget lån, med mindre du har anledning til å stille med sikkerhet. Det er med andre ord for sent å begynne å søke etter at anmerkningen er registrert.

Mange banker vil også gi deg avslag på søknaden om refinansiering dersom en inkassosak er aktiv, der betalingsanmerkning enda ikke er registrert. Men, det er for det første ikke alltid dette er opplysninger som er tilgjengelig for bankene, i tillegg til at en pågående inkassosak ikke er like alvorlig som en registrert betalingsanmerkning.

Det er lurt å samle lån for å få bedre oversikt over egen økonomi.De beste bankene for refinansiering

Alle banker som tilbyr forbrukslån av en viss størrelse, lar deg også få lån til refinansiering av hvilken som helst gjeld i følge nettsiden Refinansiere. Det maksimale beløpet du kan låne til dette formålet er 500 000 kroner. Tidligere var det kun OPP Finans og Bank Norwegian som hadde refinansieringslån på denne størrelsen, men flere har kommet til etter hvert med tilsvarende maksimumslån, blant annet Nordax, yA Bank og Monobank. Alle disse bankene bør vurderes om gjelden som skal refinansieres er høy. Er gjelden lavere enn 350 000 kroner, kan banker som Santander Consumer Bank og Re:member også vurderes.

Refinansiering med sikkerhet

Har du eiendom som kan pantsettes (normalt egen bolig) kan du refinansiere med eiendommen som sikkerhet for lånet. Dette gir som regel bedre rentebetingelser enn det du får på usikrede lån. Bank2 og BlueStep er blant finansieringsselskapene som tilbyr refinansiering med sikkerhet. Lånemeglerne Zen Banking og MyCredit tilbyr også formidling av slike lån.

Dersom du får nei på søknaden

Søk alltid om lån hos flere banker dersom du trenger å samle dyr gjeld. Ikke bare fordi det da er større sjanse for at du får innvilget lånet, men også fordi du vil finne de beste betingelsene som er mulig. Om du skulle ha så lav kredittscore at du får nei fra samtlige banker, finnes det noen grep du kan vurdere.

Har du betalingsanmerkninger eller inkassosaker, legg all innsats inn i å bli kvitt den gjelden som er tilknyttet disse sakene. Be eventuelt om betalingsutsettelse på annen gjeld mens du gjør dette, slik at du faktisk har midlene til å greie det. Når ting er under kontroll igjen, kan du eventuelt søke om lån til refinansiering av den øvrige dyre gjelden.

Du kan også vurdere å søke om å låne til refinansiering sammen med en medlåner. Dette bør være en person du har et gjensidig tillitsforhold til, slik som ektefelle eller samboer som du likevel har felles økonomi med. Begge blir ansvarlige for det nye lånet dersom det innvilges, mens betingelsene gjerne blir bedre enn om en person søker alene.

Kilder:

http://www.hegnar.no/Nyheter/Personlig-oekonomi/2017/08/Slik-redder-du-oekonomien-etter-ferien